REGULAMENT CONCURS

1. Organizator:

Concursul organizat pe site-ul trupacalendar.ro este conceput şi administarat de către SC CALENDAR MUSIC EVENTS SRL. Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

2. Locul de desfăşurare a concursurilor:

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe site-ul trupacalendar.ro. Pentru a participa la aceste concursuri, este necesar să achizitionați albumul muzical „colecția de emoții” și volumul de poezii „între inimă și gând” perticipante la concurs, adică, având pe coperta interioară câte un cod din 4 (patru cifre). De asemenea, pentru validare în concurs este necesar să oferiți organizatorului o adresă de e-mail validă, numarul de telefon şi nume / prenume reale, similare cu cele din cartea de identitate.

 

3. Perioada de desfăşurare a concursului:

Concursul începe în data de 4 noiembrie 2018 și ia sfârșit în momentul în care cele 3999 de albume și cele 3999 de volume de poezii au fost vândute, chiar dacă nu toate cele 3999 de albume sau volume au fost înscrise în concurs. Din momentul încheierii vânzării se va anunța o perioadă de 10 zile în care cei care au achizitionat pachetul album + volum de poezii să își poată înscrie codurile din 4 cifre în formularul de concurs disponibil pe trupacalendar.ro.

4. Înscrierea în concurs:

Pentru a participa la concurs, participanţii au următoarele obligații:

  1. Să aibă vârsta de 18 ani împlinită la momentul începerii concursului, 4 noiembrie 2018

  2. Să achiziționeze pachetul album + volum de poezii („Colecția de emoții”, respectiv „Între inimă și gând”) de pe site-ul trupacalendar.ro, de la concertele trupei ori din punctele de distribuire ale acestor produse anunțate public de organizator.

  3. Să înscrie codurile din 4 cifre atât pentru carte, cât și pentru album în formularul de concurs pus la dispoziție pe trupacalendar.ro

  4. Să furnizeze numele/prenumele real, adresa de mail și numar de telefon valide.

 

5. Dreptul de participare:

Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie.

Prin excepţie de la această prevedere, NU POT PARTICIPA la concurs membrii echipei organizatoare, precum şi soţul/soţia şi rudele de gradul I ale acestora: Compania The Markers, Tuningserv Brașov, CALENDAR MUSIC EVENTS SRL.

6. Premii:

6.1 Premiul acordat la acest concurs este un autoturism marca Suzuki, model SX4, second hand. Se va oferi o garanție de 6 luni de către firma TUNINGSERV SRL privind starea tehnică a autoturismului.

6.2 în mod cu totul exceptional, organizatorul poate oferi și alte premii în obiecte sau servicii, în scop adiacent concursului prezent.

 

7. Protecţia datelor personale:

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:

  • Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind adresa de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, nr de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;

  • Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.

  • Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.

  • Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.

  • Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

8. Litigii:

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiului...

 

9. Regulamentul concursului:

Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul trupacalendar.ro secţiunea “Concurs” și "Regulament concurs".
Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării public a acestor modificări. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicare.
Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.
În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.

10. Contact:

CALENDAR MUSIC EVENTS SRL – str. Primăverii nr 11, Râșnov, Jud. Brașov.

Tel. 0729496001